Menedékház

Hétköznapi keresztények közösségi blogja

Legfrissebb hozzászólások
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete augusztus 18.

  Jézus olyan gyenge, semmit nem tud tenni, mert teljesen magára hagyták. És ugyanígy a kereszten is: nem mozdulhat, megint tehetetlen. És végül az Oltáriszentségben: ez a teljes megadás.
  (2018-08-18 07:02:48)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete augusztus 17.

  Teljesen világosan meg van írva a Bibliában: +Neveden szólítottalak, becses vagy nekem ...Barátaimnak hívtalak Benneteket ... A víz nem pusztít majd el, és nem éget meg a tűz. Nemzeteket adok érted cserébe, mert te drága vagy nekem. Hogyan feledhetné el egy anya gyermekét, akit méhében hordott? De ha meg is történne ez, én soha sem feledkezem meg Rólad. Te drága vagy nekem, neved tenyembe van írva."
  (2018-08-17 07:36:16)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete augusztus 16

  Adjuk át magunkat Istennek valaki által, aki talán fiatalabb is nálunk.
  (2018-08-16 07:20:11)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz Anya üzenete augusztus 15.

  Mária ünnepei a legszebbek. Mert az egyetemes Anya dicsőség hirdetik. Borítsuk virágokkal oltárát, és ajánlj ajánljuk fel Neki a gyöngédség és a derű ajándékait.
  (2018-08-15 10:04:43)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete augusztus 13.

  Isten iránt érzett osztatlan szeretetemet Szent János fogalmazza meg világosan: "Ha nem felebarátodat, és azt mondod, és azt mondod, hogy szereted Istent, hazug vagy."
  Ha ilyen hazugok lennénk, akkor a testi fogyatékosokhoz hasonlóan mi testi és lelki fogyatékosokhoz hasonlóan mi
  lelki fogyatékosokká válnánk.
  (2018-08-13 08:48:13)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete augusztus 12.

  Ha mi valóban és egészen Hozzá tartozunk, akkor az Ő rendelkezésére kell állnunk, hogy szabadon szolgálhassunk Neki, hogy bármikor bármit megtegyünk Neki, engedelmeskedve a fölöttünk állóknak, bárkik legyenek is azok.
  Lehetnek olyan emberek, akik tetszenek nekünk, és olyan emberek is, akik nem. Lehetnek rátermettek, jó képességűek, vagy épp ellenkezőleg - számunkra ez nem jelent különbséget: az egyetlen, ami érdekes, hogy meg vagyunk győződve, hogy meg vagyunk győződve arról, hogy, ők számunkra Isten akaratának eszközei, és hogy sohasem hibázunk, amikor engedelmeskedünk.
  (2018-08-12 09:54:51)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete augusztus 11.

  Mit hoz Nektek Teréz anya üzenete? Áldásokat és imákat, hogy munkátok iránti hűségben
  mindjobban növekedjetek Isten szeretetében.
  Mária nem habozott, és az Úr Szolgálóleánya lett, és sietve elindult, hogy szelíd alázatát gyakorolhassa.
  (2018-08-11 07:12:00)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete augusztus 10.

  Tudjuk, mit jelent, amikor valaki:
  - éhezik és egyedül van;
  - szomjazik és nem szeretik;
  - beteg, és nem akarják látni;
  - szükségben szenved és visszautasítják;
  - hajléktalan és ne értik meg.
  A szükségben szenvedők valóban ismernek-e bennünket? Boldogok-e, amikor velük vagyunk?
  (2018-08-10 08:27:55)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete augusztus 9.

  Tisztaság, önmegtartóztatás, szüzesség Máriában különös szépséget teremtettek, és ez fölkeltette Isten érdeklődését iránta. És Isten akkor, hogy kimutassa a világ Isten iránt érzett hatalmas Szeretetét, odaadta Neki Jézust.
  Köszönöm, Mária. Segíts nekünk, hogy megóvjuk tisztaságunkat, akár életünk árán is. Hogy semmiféle tisztátalan gondolat, szó vagy cselekedet be ne szennyezhesse azt.
  (2018-08-09 09:31:06)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete augusztus 8.

  Egy ember, akit szörnyű bűne miatt életfogytig tartó börtönbüntetése ítéltek, elérkezett halála pillanatához, és akkor azt mondta nekem: "Teréz anya, amikor fejfájásom van, elviselem, mert közben Jézus töviskoszorújára gondolok, amikor fáj a hátam, a Jézust ért ostorcsapásokra gondolok, amikor a lábam vagy a kezem fáj, szöggel átütött kezére és lábára gondolva elviselem azt."
  Íme, így tanítanak minket a szegények. És emlékezzetek mindig arra, hogy amit ők adnak, több annál, mint amit tőlünk kaphatnak.
  (2018-08-08 07:12:21)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete augusztus 7.

  Nagyon boldog leszek akkor, ha tudomásomra jut majd, hogy közületek a legnagyobbak meghozzák az engedelmesség áldozatait, és ha a legfiatalabbak áldozatot vállalnak a szeretetszolgálatban és a szegénység területén. Kérlek mindannyiatokat, hogy hogy hozzatok áldozatot a tisztaságban, a belső és külső tisztaságban egyaránt.
  (2018-08-07 06:25:35)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete augusztus 6.

  Az élet csodálatos szépség;
  Az élet megvalósítandó álom;
  Az élet játék, amit játszani kell;
  Az élet fájdalom, amit le kell győzni;
  Az élet dal, hogy daloljuk;
  Az élet kaland, mellyel szembeszállunk ...
  Végül hozzáteszem:
  Az élet élet, melyet meg kell menteni.
  (2018-08-06 06:29:49)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete augusztus 5.

  Nem várunk otthon, hogy az emberek eljöjjenek hozzánk: elmegyünk otthonról és "sietve" megyünk el, miként a Szűzanya, miután Jézus megfogant Benne, és járjuk az utakat (kezdetben valaki úti nővéreknek nevezett minket), és ahogy megyünk, imádkozunk.
  (2018-08-05 08:51:49)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete augusztus 4.

  Tudjátok, hogy szerintem melyik Calcutta legbecsesebb háza? Bizonnyal a "Szeplőtelen Szűz", a "Haldoklók Háza". Miért éppen az? Mert ebben a házban soha senki nem halt meg szorongva, reménytelenül, senki sem szenvedett éhhalált, és senki nem halt meg szeretetlenül.
  Mi az odaérkező szegényeknek csak azt adjuk, amit kérnek tőlünk, mindenkinek saját hite szerint: a Gangesz vizét vagy szenteltvizet ... Segítünk nekik, hogy az igazi hazába jussanak, amelyről minden egyes könyv beszélt, legyen az a Biblia, a Korán vagy a Védák ...
  (2018-08-04 06:36:46)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete augusztus 3.

  Tanuljatok meg imádkozni. Nagy veszéllyel jár, ha mind ritkábban imádkoztok. vegyétek komolyan elhatározásotokat, hogy hűségesen fogtok imádkozni.
  (2018-08-03 06:54:09)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete augusztus 2.

  A Szűzanya nagysága alázatában állt. Nincs mit csodálkoznunk azon, hogy Jézus olyan szoros egységben élt Vele, mintha csak azt kívánná, hogy egyetlen dolgot tanuljunk meg: szelídnek és alázatos szívűnek lenni.
  (2018-08-02 07:47:37)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete augusztus 1.

  Mindig ismételnetek kell magatoknak:
  Szent szeretnék lenni.
  Szolgálni szeretnék.
  Imádkozni szeretnék.
  Mindig azzal az elhatározással kell élnünk, hogy mindenünket odaadjuk, mert másképp nincs értelme életünknek.
  (2018-08-01 10:35:00)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete július 31.

  A Szentmise áldozata alatt Jézus azt mondhatná nekünk: "Íme, a te Anyád". Van-e olyan gyöngéd a szeretetünk, és szívünk tiszta-e annyira, hogy magunkra vehessük a Szűzanyát, úgy, ahogyan Jézus tette? Olyan gyöngéden, ahogyan János vette Őt magához!
  (2018-07-31 08:10:57)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete július 30.

  Alázata vezette Jézust a Szűzanyához. Szabad volt, mert szegény volt. Olyan tiszta volt, olyannyira kegyelemmel teljes, hogy Isten felhasználhatta életét, hogy életet adjon az Ő Fiának. Testéből és véréből formálta Isten Jézus Testét és Vérét, azt a Vért, mely oldalából a keresztre folyt, mint a Megváltás, a Bocsánat és a végtelen Szeretet eszköze.
  Valami csodálatos dolog történt, amikor átdöfött Szívének utolsó, vérből és vízből való csöppje kicsordult. Utolsó gondolata Édesanyja volt. Hogy legyen valaki, aki szeresse Őt, Jézus Jánosra bízta, és Ő Jézus iránti szeretetében magához vette, mint Édesanyját.
  (2018-07-30 06:44:55)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete július 29.

  Hogyan szeretem Istent? Mert én igent modok Krisztus szeretetére... de hogyan?
  Hogyan mutatom ki szeretetemet? Világos: szeretetteljes és ingyenes szolgálatunkkal a szegények között is a legszegényebbeknek.
  (2018-07-29 09:18:56)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete július 28.

  Tudjátok, miért szeretjük annyira a Szűzanyát?
  Mert Ő volt Isten szeretetének makulátlan tükre.
  (2018-07-28 07:40:11)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete július 27.

  Úgy cselekedjetek, hogy életetek olyan áttetsző legyen, hogy az emberek belétek láthassanak, és ott csak Jézusra találhassanak. Így az Ő hasonlatosságában fogtok növekedni.
  (2018-07-27 10:07:48)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete július 26.

  Ott van az otthon, ahol az édesanya van.
  Egyszer összeszedtem egy kisgyereket és hazavittem. Megmosdattam, tiszta ruhát adtam rá, és elláttam mindennel, ami csak szükséges, de egy nap után megszökött. Újra megtalálták, és visszahozták a házba, de megintcsak megszökött. Egyik nővéremet utána küldtem. Egy fa alatt találta egy asszonnyal, aki két kő között valamit főzni készült éppen. A nővér megkérdezte a gyermeket: "Miért menekültél el a házból?" Ő azt válaszolta: "Nekem ez az otthonom, mert itt van a mamám."
  (2018-07-26 06:43:11)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: utólag, de nagy szeretettel kívánok Kristófjainknak nagyon boldog névnapot! ♥

  jó volna hallani Mártitiről és Lijziről
  (2018-07-26 06:29:07)
  Kristófjainknak:)))
 • Riamájus: Boldog névnapot kívánok!
  (2018-07-25 15:53:05)
  Kristófjainknak:)))
 • amata: Szeretettel gratulálok én is a két Kristófnak, sok örömet, boldogságot, jó egészséget kívánok nekik és egész kedves családjuknak! Utólag köszöntöm a házassági évfordulós Oáziséket, örülök, hogy Caliban nincs rosszul, hogy Évinek és másoknak is sikerültek az eltevések, scillának gratulálok az előadásához! Mindent visszaolvastam, de írni csak mostanra lett erőm. Nem mintha olyan sokat kellett volna dolgoznom bárhol, úgy látszik, ez már a korom miatt van...Az unokáimmal nagyon jó volt együtt lenni, jó gyerekek, okosak, jó szívűek, szófogadók. Az autót csak augusztus elsején tudom vinni a szerelőhöz, addig szabadságon van.
  (2018-07-25 12:06:07)
  Kristófjainknak:)))
 • Évi76: Isten éltesse őket sokáig!
  (2018-07-25 10:33:16)
  Kristófjainknak:)))
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete július 25.

  A szerető gondoskodás a hiteles szellemi élet kezdetét jelenti.
  Ha megtaláljátok a gyöngédség művészetét, mindinkább hasonlatosak lesztek Krisztushoz, mert az Ő Szíve szelíd volt, és mindig figyelemmel kísérte mások szükségleteit.
  (2018-07-25 06:45:58)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • scilla: Isten éltesse mindkét Kristófot! Ráadásképpen az édesanyjukat is! :)
  (2018-07-25 01:20:36)
  Kristófjainknak:)))
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete július 24.

  "Ő engem dicsőségének ruháiba öltöztetett."
  A régi időkben az áldozat bemutatására kiválasztott szerzetes különleges személy volt, mivel méltósága az egész törzsre visszahatott.
  Meg kell ismételnünk azt, amit a pap a misén cselekszik, azonban a kenyér és a bor helyén - számunkra - a szegény emberek állnak.
  (2018-07-24 06:43:33)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete július 23.

  Ha ma meg kellene halnotok, mit mondanának rólatok?
  Mi volt szép, Krisztushoz hasonlatos bennetek, ami segített másokon?
  Álljatok meg Jézussal szemben, és ne elégedjetek meg akármilyen válasszal.
  (2018-07-23 06:29:27)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete július 22.

  Különös gondot fordítsunk arra, hogy minden családunk a szeretet és egység közösségében éljen, hogy ellenálljunk minden gyűlöletnek, és elűzzük azt otthonainkból.
  A szeretet otthon kezdődik. Sok múlik azon, hogyan szeretjük egymást.
  Életünket erre a szeretetre alapozzuk, terjesszük Isten szeretetének illatát, bármerre járjunk is. Ne féljetek, mert a szeretet nem tesz rosszat, mert Jézus is így szeretett bennünket.
  (2018-07-22 09:37:10)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete július 21.

  Az igazi engedelmességet életünk minden napjában gyakorolnunk kell. Ma sok-sok különvált család van, mert nincs meg az engedelmesség, férj és feleség, szülők és gyermekek nem adják át magukat egymásnak.
  A fiatalok szabadok akarnak lenni, hogy mindent saját tetszésük szerint tegyenek.
  Azért van családjainkban annyi összeütközés, baj és összevisszaság, mert mindenki azt szeretné csinálni, amit akar.
  (2018-07-21 10:54:27)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete július 20.

  Jézusnak lehetett volna palotája is ...
  Kérdezzétek meg magatoktól: miért választott így Jézus? Ahhoz, hogy könnyűvé tegye számunkra is a szegénységet, nem csak a könyvekből, hanem a valóságban kell megismerni Őt. Ahhoz, hogy meg tudjuk érteni a szegényeket, meg kell ismernünk, miben áll a szegénység.
  (2018-07-20 09:55:35)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete július 19.

  Kérjétek Jézustól, ahogyan az apostolok kérték: "Taníts meg bennünket imádkozni." Az imádság hallgatással kezdődik. Isten szívetek csendjében szólal meg, és utána szívünk teljességünkből szólhatunk. Ha nem hallgattuk meg Istent az imádságban, nem mondhatunk semmit semmiről sem.
  (2018-07-19 06:37:27)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete július 19.

  Kérjétek Jézustól, ahogyan az apostolok kérték: "Taníts meg bennünket imádkozni." Az imádság hallgatással kezdődik. Isten szívetek csendjében szólal meg, és utána szívünk teljességünkből szólhatunk. Ha nem hallgattuk meg Istent az imádságban, nem mondhatunk semmit semmiről sem.
  (2018-07-19 06:37:06)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete július 18.

  Ha a kánai menyegzőn nem tették volna meg azt az egyszerű dolgot, amit Jézus mondott nekik, hogy teletöltik a korsókat vízzel, és fölszolgálják a vendégeknek, akkor nem ismerhettük volna föl örvendezve Jézus Szeretetét Anyja iránt, és az Anya hitét Fiának hatalmában.
  (2018-07-18 06:36:46)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete július 17.

  Azt vegyük magunkhoz, amit a szegény emberek.
  Példánk őszintesége így segít majd nekik is.
  (2018-07-17 06:46:30)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete július 16.

  Isten szeretetének hordozói vagyunk. Szívünkben mégis gyakran sötétség lakozik, mely szavainkból ered.
  (2018-07-16 06:10:30)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete július 15.

  Meg kell magunkat győzni, hogy a lélek számára nincs nagyobb ékesség, mint a tisztaság erénye, és semmi sem szennyezi azt be inkább, mint az azzal ellentétes bűn.
  Mindenesetre ne csapjuk be magunkat: a tisztaság dicsősége nem a kísértésmentes életből fakad, hanem abból, hogy le tudjuk győzni a kísértéseket. Nem az az erényesebb, aki nem találkozik kísértésekkel, hanem aki legyőzi azokat.
  (2018-07-15 09:08:32)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete július 14.

  Hiszem, hogy Jézus valamivel többet kér mindannyiunktól, nagyobb szeretetet, tisztább életet és alázatot.
  Szoros egységben élünk Vele, és nagy szeretettel újítjuk meg fogadalmunkat. Meg kell tanulnunk békében élni.
  (2018-07-14 08:41:45)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete július 13.

  Egy egyszerű Szűz hordta Őt méhében. Kicsiny volt, gyönge, védtelen és egészében ettől az egyszerű asszonytól függött. Úgy született meg Szűz Máriától, mint bármely más gyermek. Csakhogy Anyja a születés után is szűz maradt.
  Nem volt hely számára, nem volt ház, nem volt bölcső sem. Csakúgy, ahogyan bármely calcuttai vagy New-York-i szegény gyermek számára sincs. Anyja rongyokba csavarta.
  Szerencsére rongyok legalább voltak.
  (2018-07-13 07:05:39)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete július 12.

  Szeretetteljes lerombolhatatlan bizalom. Jézus azért jött el, hogy Jóhírt jelentsen a világnak, a szegényeknek, és mégis milyen különös: harminc évet töltött Názáretben, egy kicsiny faluban, mely ma is kicsiny. Képzeljétek el, mekkora lehetett akkor. A zsidók is semmibe vették: "Mi jó származhat Názáretből?" Talán a Szűzanyában is fölmerült a kérdés, hogy mikor is kezdi el Ő majd tevékenységét?
  Arra gondolok, miről is beszélhettek az asztalnál? Ő talán megkérdezte: "Mikor?"
  (2018-07-12 06:50:40)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete július 11.

  Életeteket teljes szívvel, szabadon át kell adnotok.
  Meggyőződéssel kell ezt tennünk.
  (2018-07-11 06:57:32)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete július 10.

  Köszönetet akarok nektek mondani, mert minden lehetőt megtettetek azért, hogy örömet szerezzetek a Szűzanyának és családotok tagjainak. Erről az örömről "fölismeritek majd, hogy az én tanítványaim vagytok."
  (2018-07-10 07:10:25)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete július 9.

  Ha a szegények találkozásunk után nem lettek jobbá, akkor időnk elvesztegetett idő volt. Kötelességünk, hogy Jézus szomját csillapítsuk a lelkek megtéréséért és megszenteléséért végzett munkánk által.
  Amikor Jézus kiválasztotta apostolait, emberhalászokká választotta őket, hogy az "üdvösség bőséges gyümölcseit" teremjék maguknak és másoknak egyaránt.
  "Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, hogy menjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon."
  (2018-07-09 06:39:58)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete július 8.

  Azt mondják, hogy az alázat igazság, és Jézus az igazság: így hát leginkább az alázat által válunk Jézushoz hasonlóvá.
  Ne higgye senki, hogy az Istentől kapott ajándékok elrejtése vagy az eredménytelen munka alázat lenne.
  Ismételjétek gyakran ezt a kis imádságot:
  "Jézus Nevében és Jézus Szeretetéért, mert Jézus azt mondta, hogy bármit is kérünk Nevében, megadja azt, add meg nekem a kegyelmet Jézusom, hogy csak Tégedd szerethesselek, hogy szívem a Te szelíd és alázatos Szívedhez váljék hasonlatossá."
  (2018-07-08 09:15:46)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete július 7.

  A szeretet ruhájának szegélye van, és ez leér a földre. Felsöpri a szemetet az utcákról és utcácskákról. Megteheti és meg is kell tennie.
  "A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély.
  Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.
  (1Kor 13. 4-7)
  (2018-07-07 07:18:36)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete július 6.

  Személyes tapasztalatom alapján mondhatom Nektek, hogy ahányszor csak engedelmeskedtem, mindig nagy béke, és óriási áldások szálltak reám.
  Mindig nagyon komolyan vegyétek az engedelmességet.
  Az engedelmesség javatokra szolgál.
  (2018-07-06 08:27:19)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete július 5.

  Ne féljetek a szegénységtől, mert ez Jézus szegénységét hirdeti. Rómában nővéreink építettek egy házat, amely nagyon hasonlít az egyszerű emberek házához. Nagyon jó építőkké váltak. Mivel ez a ház csak szegényes barakk volt, nem sok idő kellett az elkészítéséhez.
  A szegénységnek ez az eleven példája nagy kegyelmet sugárzott mindenkire.
  (2018-07-05 06:42:22)
  Szentbeszédek (és hasonlók)

Augusztus 18., szombat

A bejegyzés csak a tagok számára látható!

Augusztus 17., péntek

A bejegyzés csak a tagok számára látható!

CALIBANÉRT imádkozzunk!

A bejegyzés csak a tagok számára látható!

Augusztus 16., csütörtök

A bejegyzés csak a tagok számára látható!

Augusztus 15., szerda

A bejegyzés csak a tagok számára látható!

Augusztus 14., kedd

A bejegyzés csak a tagok számára látható!

Augusztus 13., hétfő

A bejegyzés csak a tagok számára látható!

Augusztus 12., vasárnap

A bejegyzés csak a tagok számára látható!

Augusztus 11., szombat

A bejegyzés csak a tagok számára látható!

Augusztus 10., péntek

A bejegyzés csak a tagok számára látható!

Augusztus 9., csütörtök

A bejegyzés csak a tagok számára látható!

Augusztus 8., szerda

A bejegyzés csak a tagok számára látható!

Augusztus 7., kedd

A bejegyzés csak a tagok számára látható!

Augusztus 6., hétfő

A bejegyzés csak a tagok számára látható!

Már 5 éve az izlandi utazásnak...

A bejegyzés csak a tagok számára látható!