Menedékház

Hétköznapi keresztények közösségi blogja

Legfrissebb hozzászólások
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete június 25.

  Hűségesek legyetek az apró dolgokban, mert ebben lakozik a ti erőtök. Istenünk előtt semmi sem kicsiny, mert Ő olyan nagy, és mi olyan kicsinyek vagyunk. Éppen ezért bízza ránk ezeket az apró dolgokat, hogy megmutathassuk iránta érzett szeretetünket. Általa minden naggyá válik. Ő kicsiny dolgot nem cselekedhet. Isten dolgai mindig határtalanok. Igen. Hűségesen végezzétek a szeretet apró gyakorlatait, amelyek életszentséggé épülnek bennetek, és Krisztushoz tesznek titeket hasonlatossá.
  (2018-06-25 09:25:55)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete június 24.

  Igazi csend kell, hogy egyedül maradhassunk Istennel. Szükségünk van az áldozat szellemére, ez szítja bennünk a szeretet tüzét. Megtanultuk már a csend művészetét? Ha a csendet nem ismerjük, én mondom nektek, akkor nem imádkoztok, mert a csend gyümölcse az imádság. Szükségünk van a csendre, hogy megláthassuk, van-e a szívünkben valami más is Jézuson kívül.
  (2018-06-24 09:32:45)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete június 23.

  Legyetek gyöngédek azok iránt, akik felelősek valamiért. Tegyetek velük úgy, ahogyan ti cselekednétek az ő helyükben. Amikor Krisztus együtt élt apostolaival, mindig szeretetre méltó volt. Bízott mindannyiukban, személyre szóló szeretettel szerette mindannyiukat.
  (2018-06-23 06:15:30)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete június 22.

  Ne féljetek; szükség van a Keresztre, szükség van a szenvedésre. Ez annak a jele, hogy közel vagytok Jézushoz.
  (2018-06-22 12:44:20)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete június 21.

  „Az én testem valóban étel és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, bennem lakik és én őbenne.” (Jn 6,55-57) Többet már nem tehetett Jézus értem, minthogy testét ételként adta nekem. Nem, még Isten sem tehet ennél többet, nem nyilváníthat ki ennél nagyobb szeretetet.
  (2018-06-21 07:50:03)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete június 20.

  „De hát egyedül nekem kell megcsinálnom ezt? Megint csak nekem kell elvégeznem ezt a megalázó munkát?” – Megeshet. Annak ellenére, hogy akarnátok, mégis megtörténhet. Nem megtagadnotok kell érzelmeiteket, hanem fölajánlani azokat. Ebben áll az áldozat. Ez a kereszt, amelyet át kell ölelnünk.
  (2018-06-20 07:00:58)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete június 19.

  Amikor valamely helytelen viselkedésünket szüleinknek kell kijavítaniuk, őszinte szívvel mondják meg nekünk az igazságot. Természetes és gyermeki bizalommal próbáljuk megkönnyíteni a feladatukat, Isten akaratának tekintve mindazt, amit tesznek és mondanak.
  (2018-06-19 07:59:27)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete június 18.

  Életünk az Isteni Gondviseléstől függ. Így kell lennie. Ingyen kaptatok, ingyen is adjatok. Nem kell kiiktatnunk ezt a fogalmat: „ingyen”. – Inkább ki kell állnunk mellette. Nem engedhetjük meg, hogy az emberek kiüresítsék a jelentését. . Egyszerűen és mindig ingyen kell tennünk mindent. Maradjatok meg egyszerűeknek; ne keressetek soha felesleges és szükségtelen dolgokat.
  (2018-06-18 06:18:09)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete június 17.

  Hitelesen alázatos az, aki lemond mások megítéléséről, és aki mindig gyöngéd érzéseket és gondolatokat táplál irántuk, aki örül mások javának, aki megbocsátja hiányosságaikat, aki boldog és mindig vidám a szegények, betegek és haldoklók között. Ha szokás szerint nem ellenkeztek elöljáróitokkal, ha derűsen viselitek a megaláztatásokat és figyelmesek vagytok társaitokhoz, akkor valóban alázatosak vagytok.
  (2018-06-17 17:12:18)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete június 17.

  Hitelesen alázatos az, aki lemond mások megítéléséről, és aki mindig gyöngéd érzéseket és gondolatokat táplál irántuk, aki örül mások javának, aki megbocsátja hiányosságaikat, aki boldog és mindig vidám a szegények, betegek és haldoklók között. Ha nem ellenkeztek elöljáróitokkal, ha derűsen viselitek a megaláztatásokat és figyelmesek vagytok társaitokhoz, akkor valóban alázatosak vagytok.
  (2018-06-17 09:39:49)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete június 16.

  Mi abban az örömben is részesülünk, hogy közelebb kerülhetünk Hozzá, magunkhoz véve Őt a szentáldozásban. De Jézus nem elégszik meg azzal, hogy az Élet Kenyere legyen számunkra; szegények szenvedő testében rejtőzve éhezővé változtatja magát.
  (2018-06-16 07:16:27)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete . június 15.

  Csak egy kegyelmet kértem számotokra: azt, hogy fölfoghassátok Jézus szavait: „Szeressétek egymást.”Egyre inkább értem, megértem: ha nincs meg közöttünk ez a szeretet, akkor agyondolgozhatjuk ugyan magunkat, ám a munka mindig csak munka marad, és nem szeretet. A szeretet nélkül végzett munka rabszolgaság.
  (2018-06-15 06:55:26)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete június 13.

  Jó szeretnék lenni, de van valami (ha csak piciny dolog is), ami nem engedi, hogy egészen eggyé legyek Jézussal. Kérjetek Tőle erőt a változáshoz. „Aki nyelvével nem üt sebet, már igaz úton jár.”

  június 14.

  Jézussal való egyesülésünk gyümölcse tisztaságunk lesz. Épp úgy, ahogyan a gyermek gyümölcse a házasság szentségének. Szeretnünk kell, hogy tiszták lehessünk. Minden eszközt föl kell használnunk ahhoz, hogy tiszták legyünk; testben és lélekben egyaránt.
  (2018-06-14 06:58:44)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete. június 12.

  Jézus Szent Szíve elénk tárja az együttérző és kegyelemteljes szeretet mélységét, magasságát és tágasságát, amelyet Isten sugároz mindannyiunkra.
  Isten jelenlétének tudatában töltsük ezt a hónapot. Isten bennünk lakozik és segít minket, hogy fölfedezzük szeretetének ajándékait itt és most, mai világunkban is.
  (2018-06-12 07:32:19)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete. június 12.

  Jézus Szent Szíve elénk tárja az együttérző és kegyelemteljes szeretet mélységét, magasságát és tágasságát, amelyet Isten sugároz mindannyiunkra.
  Isten jelenlétének tudatában töltsük ezt a hónapot. Isten bennünk lakozik és segít minket, hogy fölfedezzük szeretetének ajándékait itt és most, mai világunkban is.
  (2018-06-12 07:32:02)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete június 11.

  Megvan bennetek az ellenszolgáltatást nem váró adakozás forró buzgalma? Segítetek a viskókban és a nyomornegyedekben élő gyermekeknek (akár a házi feladatuk megoldásában is)? Ég-e bennetek a vágy, hogy fölleljétek a nagyobbacskákat és fölkészítsétek őket az elsőáldozásra? Kívánjátok-e, hogy együtt legyetek a gyermekekkel a vasárnapi misén? Akartok-e minél több családot a Szent Szívnek szentelni ebben a hónapban? Örültök-e, hogy a legnehezebb munkákat kell elvégeznetek?
  (2018-06-11 06:48:25)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete június 10.

  Megint elismétlem: tegyetek úgy, hogy otthonotok mindinkább a szeretet és a béke háza legyen. Ne hagyjátok, hogy az ördög ravasz cselfogásaival rászedjen Benneteket, és durvaság és keménység lakozzon közöttetek. Legyetek egymás iránt mindig szeretettel.
  Nagy figyelemmel legyetek egymás iránt, és ez nagy szeretethez és egységhez vezet majd Benneteket.
  (2018-06-10 09:30:28)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete június 07.

  Jézus nem használt sok szót ahhoz, hogy megértesse velünk, hogyan kell szeretni felebarátainkat. Annyit mondott: „Szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek benneteket”(Jn 15,12).
  Gyakran meg tudunk győzni idegen embereket, de nem mindig jut időnk arra, hogy otthon derűt sugározzunk a mellettünk élőknek.

  június 08.

  Ő az ige, akit ki kell jelentenünk. Ő a fény, amit meg kell gyújtanunk. Ő az út, amelyen végig kell mennünk. Ő az élet, amelyet meg kell élnünk. Ő a szeretet, amelyet szeretnünk kell. Ezért úgy cselekedjünk, hogy életünk Jézus befogadása és átadása legyen.

  június 09.

  Mi nem megtartjuk az engedelmességet, mint Isten ajándékát. Isten nem azért adja ezt nekünk, hogy háborgasson bennünket, hanem hogy nyissa meg szívünket az Ő igéinek, amelyeket a teremtmények által küld, hogy gyengéd szeretetben egyesülhessünk. Krisztus azért hív minket, hogy akaratunkat szeretetéhez kössük. Ezért, ha engedelmeskedsz, nem vagy egyedül. Ha arra figyelsz, aki parancsol neked, csak azt fogod látni. De ha magasabbra tekintesz, Őt látod majd.
  (2018-06-09 07:23:01)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete június 05.

  Minden emberi lény vágyódik Isten után. „ Lelkem szomjazik Istenre” (Zsolt 42,3). A keresztények tovább mennek: ők nemcsak vágyódnak Isten után, hanem állandó jelenlétének kincse is ott van közöttük. Mi, keresztények nem szorítkozhatunk arra, hogy azt mondjuk: szeretjük Jézust Oltáriszentségben. Szeretetünket cselekedeteinkbe kívánjuk átültetni. Nem választhatjuk külön egymástól az Oltáriszentséget és a szegények valóságát.

  június 06.

  Tegyetek úgy, hogy családotokba megérkezhessen a mi Urunk, és veletek együtt lélegezhessen. Jézus megígérte, hogy szívébe vési azok nevét, akik Szent Szívének tiszteletét terjesztik a világon. Jézus nem csap be bennünket: nevünk be van írva az Ő szívébe.
  (2018-06-06 06:27:14)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete június 4.

  Meg fogjuk próbálni, és az imádságban kérni fogjuk, hogy megértsük, szeressük és megéljük az anyagi javak elvetéséből eredő szabadságot. Miért utasították vissza az emberek Krisztust? Isten nem akarja, hogy az emberek szabadságunk miatt visszautasítsanak bennünket.
  (2018-06-04 07:04:56)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete június 3.

  Ne áltassuk magunkat: ami a szívünkben van, az minősíti cselekedeteinket . „A szív bőségéből szól a száj” (Lk 6,45). A tisztaságnak nem kell magába zárkóznia. Az osztatlan szeretetnek meg kell mutatnia magát. Ahhoz hogy igaz lehessen, a szeretetnek vállalnia kell, hogy rosszat is okozhat.
  (2018-06-03 09:20:45)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete június 02.

  Június havában vegyük a fáradtságot, hogy a szeretet élő példái legyünk. Egyesüljünk mindannyian, hogy megszabaduljunk minden szeretetlenségből fakadó kritikától, gondolattól, vagy cselekedettől, hogy Jézus Szent Szíve vigaszra és elégtételre leljen bennünk.
  (2018-06-02 06:59:31)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete június 01.

  Június havában vagyunk és már több mint háromszáz esztendeje annak, hogy a Szent Szív még egyszer föltárult a világnak, hogy fölismerhessük és szerethessük. Ezért, gyermekeim életünk legyen Jézus folyamatos befogadása és átadása. Ugyanennek a szeretetnek kell a szegények felé fordulnia. Hogyan szolgáljuk őket? Mi a szegényeknek köszönhetően létezünk. Ők kenyérre és szeretetre éheznek; vízre és gyöngédségre szomjaznak; megbetegedtek a kóroktól és az elhagyatottságtól; hajléktalanok, mert nincsen házuk és mert nem kívánatosak; négy fal közé vannak bebörtönözve és tudatlansággal befedve.
  (2018-06-01 07:08:34)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete május 31.

  Szeressük a Szűzanyát minden munkánk által, amelyet Jézusért, Jézussal végzünk s Jézusnak szentelünk! Kérjük Jézust, hogy segítsen elmélyíteni Mária iránti szeretetünket, és hogy szeretetünk mind személyesebb és bensőségesebb legyen. Szeressétek a Szűzanyát úgy, ahogyan Ő szerette, hogy örömöt szerezzetek Neki. Úgy, ahogy Ő szerzett Neki örömöt.
  (2018-05-31 06:43:36)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete május 30.

  Amikor gyermekek voltunk, anyánk azt mondta, hogy ha hazugságot szólunk, megfeketedik a nyelvünk. Egy napon hazudtam valamit és rögtön befutottam a tükörhöz, hogy megnézzem a nyelvemet… Vigyáznom kell, hogy nyelvem be ne szennyeződjön, mert Jézusnak kell lakoznia ott, ugyanúgy, ahogyan Mária méhében lakozott. Ahhoz, hogy tiszta szívem legyen, szeretnem kell Jézust, és szolgálnom Őt a szegények között is legszegényebbekben. Szeretnem kell felebarátomat, ahogyan Ő szeret engem.
  (2018-05-30 08:37:38)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete május 29.

  A csend: sokszor meglenne a kész válaszom, mégsem felelek. Várok, és mindig hálás vagyok Istennek, mert megadja nekem ezt a lehetőséget. Mária megmondhatta volna Józsefnek, hogy a benne lévő gyermek Isten fia. Keresztelő János, aki még meg sem született, fölismerte, hogy a Megváltó jött el, de Józsefnek, bár Máriával együtt élt, nem volt erről tudomása. És Mária tudta, hogy József el akart menni. Vegyünk példát erről a csodálatos elhatározásról: fékezzük meg nyelvünket, hogy be ne szennyeződjék.
  (2018-05-29 06:02:47)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete május 28.

  Derűtök, örömötök árama eljut hozzám. Jó szolgálatra vezető lépéseitek visszhangja édes zenét jelent Jézusnak. Jézus forró szomjúságát tartsátok mindig szívetekben. Fiatal diákok! Az alázat igazság, és ti most a keresés időszakában vagytok. Krisztus világosságát tartsátok élőn magatok között.
  (2018-05-28 06:46:48)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete május 27.

  Ne beszéljetek! Ne beszéljetek az embereknek életetek nehézségeiről. Egyszerűen csak legyetek boldogok, hogy Krisztus tud azokról.
  (2018-05-27 09:44:17)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete május 25.

  Nem lehetünk alázatosak, ha nem imádkozunk. Jézustól kell kérnünk az alázat ajándékát, hogy imáink gyümölcseként megkapjuk tőle. Imádkozzunk, hogy mindannyian jobban megérthessük Őt.

  május 26.

  Elfogadni mindazt, amit Ő küld – és odaadni mindazt, amit kér. Derűsen mondani igent Jézusnak akkor is, ha kérése nem kedvedre való. Lehet szó lényegtelen dolgokról, de Isten számára semmi sem lényegtelen: minél kisebb dologról van szó, annál nagyobb legyen a szeretet.
  (2018-05-26 06:15:57)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete május 22.

  Higgyetek nekem: ha a hozzátok legközelebb állót nem szolgáljátok szabadon és teljes szeretettel, akkor semmit sem adhattok a szegényeknek. Egy napon, amikor Új-Delhiben voltam, autón utaztam egy széles úton. Egyszer csak megláttam egy embert, aki félig az úton, félig a járdán feküdt. Az autók elmentek mellette és senki sem állt meg, hogy megnézze, mi baja lehet. Megállítottam a kocsinkat, és az embert magunkkal vittük. A nővérek meglepődtek és megkérdezték tőlem: „Anyám, hogyan látta meg? Senki sem vette észre, még nővéreink sem.” Ha szívünk megszabadul a bűntől, akkor meg fogjuk látni Istent.

  május 23.

  Szükségünk van az alázatra, hogy megóvjuk magunkat a veszélytől, a bukásoktól, hogy szeretetszolgálatunk valóban gyümölcsöt teremjen. Jó és szép látni Krisztus alázatát. Krisztusét, aki „Isten formájában volt, és az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez.” (Fil 2,6-7)

  május 24.

  A szülői szeretet szép és igen értékes, de Isten kérhet mást is. Emlékszem, amikor azt mondtam anyámnak, hogy el akarok utazni, bezárkózott szobájába, imádkozott, hogy segítséget leljen. Levelet kaptam egy lánytól: „Tudom, hogy hivatásom van, de anyámnak kell döntenie.” Az anyja pedig odaírta: „Ha Jézus az, aki akarja.”
  (2018-05-25 07:02:54)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete május 19.

  Egész létünk szent, mert Ő név szerint kiválasztott bennünket. Ruhánk is jele annak, hogy Hozzá tartozunk. Ő név szerint meghívott engem. Én számára drága kincs vagyok. Hogyan? Tenyerestalpas nővér is? Igen, Tenyerestalpas nővér is! A kicsiny Goretti Mária! Bernadett. Jácintka. Mindannyian becsesek és drágák Őelőtte.

  2011. május 20.

  Jaj nektek, ha nem emlékeztek arra, hogy Ő név szerint hív titeket. Övéi vagytok, becsesek, drágák az Ő számára, Ő szeret titeket. Imádkozom mindannyiótokért, hogy Krisztushoz hasonlóvá növekedjetek, a kölcsönös és szegényeket szolgáló szeretetben.

  2011. május 21.

  Mit jelent nektek a keresztény élet, bármi legyen is az? Szeretitek? Megbecsülitek? Szerelemmel éltek-e benne? Életetek, örömmel, várakozással, Isten iránti mély hálával teljes azért, amit Ő nektek adott? Valóban boldogok vagytok?
  (2018-05-24 06:32:08)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • pampara: http://72tanitvany.hu/pedagogus-piknik/
  (2018-05-23 13:24:40)
  Faliújság
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete május 16.

  Egyszer egy jezsuita elmesélt nekem egy történetet. Másik rendházba helyezték, és vonaton ment az új helyére. Egész napos utazás után megérkezett az állomásra, ahol egy távirat várt rá: „Ülj vonatra és menj egy másik helyre!” – Mire gondolt? ”Ez a távirat bizonnyal Isten akarata.” És nem akadékoskodott. Ilyen teljes a mi engedelmességünk is? Nem kell többé megmagyarázni, mi is az engedelmesség.

  május 17.

  Bízzatok Istenben, aki szeret titeket, aki szeret minket, aki gondoskodik rólunk, aki mindent lát, mindent ismer, mindent megtehet az én javamra és a lelkek javára. Ha minden a visszájára fordul is, ha hajótörést szenvedek, akkor is teljesen át kell adnom magam Neki. Isten munkáját nekem nem kell ellenőriznem. Nem kell számolnom, hány kilométert tettem már meg, akkor sem, ha kedvemre való lenne. Nem kell kívánnom, hogy haladásom világosan lássam, vagy hogy pontosan ismerjem, hol is állok a tökéletesedés útján.

  május 18.

  Jézus visszafoghatta ugyan az emberekkel való együttérzését, de amikor látta, hogy éhesek és fáradtak, akkor csillapította éhségüket. Könnyű beszélni a szegényekről, a szegénységről, de milyen kevéssé is ismerjük azt valójában! Hiszen mindenünk megvan, amit csak, kívánunk. Így sohasem fogunk nagy dolgokra hívatni.
  (2018-05-22 11:29:58)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete május 15.

  Úgy beszéljetek Jézussal, ahogyan a gyermek beszél édesanyjával, ahogyan a szerelmes feleség az ő urával.
  (2018-05-15 10:12:37)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • pampara: Meseíró pályázat:
  http://www.magyarkurir.hu/hirek/keltsd-eletre-templomodat-meseiro-palyazat-gyerekeknek
  (2018-05-15 08:24:21)
  Faliújság
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete május 12.

  Felnőttek! Tanuljatok, imádkozzatok és Krisztus tündöklő fényével világítsatok a fiatalabbaknak!Lássák meg, hogy teljes egészében Isten kezébe helyeztétek magatokat, tehát elfogadtátok mindazt, amit Ő nektek adhat, és megadjátok Neki, amit kér tőletek. Tanulják meg tőletek a készséges, egyszerű és vidám engedelmességet. Értsék meg általatok, hogy mit is jelent a szerelmetes bizalom. Mosolyotok és örömötök mutassa meg nekik, hogy mennyire boldogok vagytok, és hálásak Istennek azért, hogy kiválasztott benneteket, szolgálni Őt az emberek között.

  május 13.

  A Szűzanya megtanít majd bennünket az Ő alázatára. Ahogyan Ő tette, nekünk is nagyobb és odaadóbb szeretettel kell gondoznunk a leprásokat, haldoklókat, a magányosokat, a nem kívántakat, hiszen hatalmasok azok a kegyelmek is, amelyeket mi kaptunk.

  május 14.

  Feltétel nélkül szeressétek a Szűzanyát, és teljes szívvel bízzatok benne. Királynőnk és Anyánk Szeplőtelen Szíve, Te légy mindig Jézushoz vezető utunk! Jézus világossága és Jézus élete legyen mindannyiunkban! Ha elfogadjuk ezt az ajándékot, egyre több alkalmunk nyílik arra, hogy örüljünk egymásnak és békét vigyünk mindenhova.
  (2018-05-14 09:23:23)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete május 11.

  A kegyelem gyümölcse az alázat. A kevélység gyümölcse gyűlölet és keserűség. Ha részesülünk abban az áldásban, hogy Krisztus megjelenik nekünk az Oltáriszentségben, és a szentáldozásban magunkhoz vehetjük Testét és Vérét, akkor miért nem vagyunk szentek?
  (2018-05-11 10:03:26)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: eréz anya üzenete május 09.

  Próbáljátok megtalálni azt, ami minden emberben szép. Le kellene térdelnem Jézus előtt, aki az emberek szívében lakozik. Mélyítsétek el szereteteteket egymás iránt. Tanuljatok Máriától, aki bízott Szent Józsefben. Mária ott volt mindenütt. Látta a megalázott, tövisekkel koronázott, megostorozott Jézust… Nem szégyellte megvallani, hogy Jézus az ő fia.

  május 10.

  Amikor Krisztus szívetekben dobog – mert részesültetek az Élet Kenyeréből – emlékezzetek arra, mit érzett a Szűzanya, amikor a Szentlélek kegyelemmel töltötte el. És Ő méhében érezte Krisztus testét. A szellemi és lelki élet olyan erős volt benne, hogy tüstént fölkelt és szolgálatra indult. Minden szentáldozásnak ilyen hatást kellene kiváltania belőlünk, hiszen Jézust vesszük magunkhoz; ugyanazt a Jézust, aki Máriában megfogant. Jézus életének örömhírét nekünk is közölnünk kell másokkal úgy, ahogyan Mária tette.
  (2018-05-10 15:29:10)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete május 08.

  Vizsgáljátok meg, mennyire vagytok engedelmesek, és meglátjátok majd, milyen kapcsolatban áll ez tisztaságotokkal. Belső tapasztalatot kell szereznetek, de csak akkor lesztek képesek erre, ha imában és imával éltek. Ha nem imádkoztok, nem engedelmeskedtek. Ha imában és imával éltek, az imádság gyümölcsként meghozza majd az engedelmességet; az engedelmesség gyümölcse pedig a tisztaság.
  (2018-05-08 07:54:45)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete május 06.

  Elsősorban akkor leszünk szentek, ha megszabadítjuk szívünket a tisztátalanságtól és önzéstől. Így leszünk képesek arra, hogy szeressük Jézust, és hogy jelenlétét megéljük életünkben. Másodsorban minden hamisságtól, veszélyes olvasmánytól meg kell szabadítani szellemünket – még ha csak kíváncsiságból is vennénk kézbe. Óvakodnunk kell a meggondolatlan ítéletektől. Így megengedjük Jézusnak, hogy közöttünk lakozzék. Végül harmadsorban, sohasem támadhatunk magunk és mások ellen: sohasem lehetünk tisztátalanok testben és lélekben.

  május 07.

  Úgy látom, nem örülünk már annyira annak, hogy a szegények kenyerét ehetjük. Ugyanazt a kenyeret, amit ők esznek. Néhányan azért nem eszik, mert nem ízlik nekik ez az étel, vagy mert túl meleg vagy épp túl hideg, otthagyják a húst, vagy épp válogatnak. Azért jöttünk, hogy Krisztus szegénységének szegényei lehessünk. Ő gazdag volt. És szegénnyé tette magát értünk.
  (2018-05-07 08:52:21)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete április 05.

  A feltámadott Krisztus legyen örömötök és békétek! Föltámadott Urunk öröme adjon nektek erőt a munkában! Ez legyen az Atyához vezető út, a világító Fény, az Élet Kenyere.
  (2018-05-05 08:00:14)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete április 05.

  A feltámadott Krisztus legyen örömötök és békétek! Föltámadott Urunk öröme adjon nektek erőt a munkában! Ez legyen az Atyához vezető út, a világító Fény, az Élet Kenyere.
  (2018-05-05 07:59:56)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete május 04.

  Nagyobb szeretettel és nagyobb hűséggel végezzük engesztelő munkánkat! Teljes egészében adjunk tovább minden kapott szeretetet! Azért engesztelünk, hogy kegyelmet és örömet szerezzünk magunknak és az egész világnak. Azoknak is, akik elhagyták vagy megpróbálták elhagyni a vallást.
  (2018-05-04 19:48:43)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete május 03.

  Nincs szeretet imádság nélkül. Ha nincs szeretet otthonainkban, vizsgáljuk meg imaéletünket: hűséges, hiteles, állandó, teljes-e, átjárja-e úgy mindennapjainkat, hogy szívünk csendjében megszülethessen Isten igéje? Ha jól ismernénk a csend művészetét, örömét, gyümölcseit, Isten szeretete ragyogna otthonainkban és az irányítaná minden cselekedetünket.
  (2018-05-04 15:01:00)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete május 01.

  SZENT JÓZSEF, A MUNKÁS. A Szent Család Jézusból, Máriából és Józsefből áll. Jézus nem volt egyedül. Ahhoz, hogy a család teljes legyen, Jézus hatalmasságán és Mária szeplőtelenségén túl szükség volt Józsefre, az ácsra is.
  (2018-05-02 12:08:36)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete május 02.

  Jézus szeretetért átdöfött Szíve emlékeztet bennünket arra a hatalmas kegyelemre, hogy az Oltáriszentségben az Ő Testében és az Ő drága Vérében részesülhetünk. Nagyon hiányzik a szeretet. Jézus Szíve ezért van átdöfve. Amikor a szeretet ellen vétünk, az Ő Szívét döfjük át. Emlékezzünk arra, amit Urunk Alacoque Szent Margitnak mondott: a legnagyobb fájdalmat választottainak gondatlansága, mulasztása okozza.
  (2018-05-02 12:06:27)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete április 30.

  Mi a Szentáldozásból merítjük erőnket. Áldozzatok, hogy szelíd és alázatos szívűek legyetek. Mondjuk gyakran: „Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te Szíved szerint.” Ez is az alázat apró cselekedete. Tegyük meg, hogy jobbak lehessünk.
  (2018-04-30 15:21:37)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete április 30.

  Mi a Szentáldozásból merítjük erőnket. Áldozzatok, hogy szelíd és alázatos szívűek legyetek. Mondjuk gyakran: „Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te Szíved szerint.” Ez is az alázat apró cselekedete. Tegyük meg, hogy jobbak lehessünk.
  (2018-04-30 15:20:33)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete április 29.

  Emlékszem, hogy egyszer egy szeméttelepen szedtem össze egy nőt. Láttam, hogy haldoklik. Elvittem onnan, haza magammal, ő meg csak egyre ezt ismételgette: „A fiam tette ezt velem.” Többször mondta, egymás után: „Éhes vagyok, meghalok, szenvedek.” És egyre csak azt ismételgette: „A fiam tette ezt velem.” Sok idő kellett hozzá, hogy ki tudja mondani halála előtt: „Megbocsátok a fiamnak.”
  (2018-04-30 15:16:47)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete április 28.

  Ha igazán megértjük a csend értékét, akkor értjük majd meg az imádságot. „Jézus Szívének csendje, szólj hozzám!” Ha igazán és csak Jézussal akarunk lenni, meg kell tudnunk őrizni a csendet. Figyelnünk kell a csendre, hogy szellemünk összeszedett, összpontosított maradjon. A csend csodálatos: belső életünk védelmezője.
  (2018-04-28 17:02:18)
  Szentbeszédek (és hasonlók)

Június 25., hétfő

A bejegyzés csak a tagok számára látható!

Június 24., vasárnap

A bejegyzés csak a tagok számára látható!

Schüti névnapjára:)

A bejegyzés csak a tagok számára látható!

Június 23., szombat

A bejegyzés csak a tagok számára látható!

Június 22., péntek

A bejegyzés csak a tagok számára látható!

Június 21., csütörtök

A bejegyzés csak a tagok számára látható!

Június 20., szerda

A bejegyzés csak a tagok számára látható!

Jánosunknak és szüleinek a 2. születésnapra

A bejegyzés csak a tagok számára látható!

Június 19., kedd

A bejegyzés csak a tagok számára látható!

Június 18., hétfő

A bejegyzés csak a tagok számára látható!

Június 17, vasárnap

A bejegyzés csak a tagok számára látható!

Június 16, szombat

A bejegyzés csak a tagok számára látható!

Június 15, péntek

A bejegyzés csak a tagok számára látható!

Június 14, csütörtök

A bejegyzés csak a tagok számára látható!

Június 13, szerda

A bejegyzés csak a tagok számára látható!