Menedékház

Hétköznapi keresztények közösségi blogja

Legfrissebb hozzászólások
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete április 22.

  Jézus negyven napot töltött imádságban, mielőtt nyilvános életét megkezdte volna. Gyakran visszavonult: egész éjszakákat töltött egyedül a hegyekben, csöndben, imádságban. A csönd gyümölcse az ima. Az ima gyümölcse a hit. A hit gyümölcse a szeretet. A szeretet gyümölcse a szolgálat. Biztosítsuk egymásnak a béke és nyugalom légkörét, amely elősegíti az imádságot, a munkát, a tanulást és a pihenést.
  (2018-04-22 09:17:47)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete április 21.

  Emlékezzetek az Evangélium ama jelenetére… Nagyon sok ember volt az esküvőn… Mégis csak a Szűzanya vette észre, hogy fogyóban van a bor. Rosszul érezte magát az ifjú pár miatt, és meg akarta menteni őket a megaláztatástól, hogy nincs elég boruk a vendégek számára. És mit tett akkor? Nem csapott zajt, nyugodtan elhagyta a szobát (mert zsidó ünnepeken férfiak és nők külön voltak), odament Jézushoz, és egyszerűen azt mondta neki: Nincs több boruk” (Jn 2,3) Lássátok Mária szeretetét, ahogyan figyeli, mire van szüksége másnak, és amilyen gyöngéden szólt Jézushoz: védtelenül állt ott a válaszra várva.
  (2018-04-21 06:11:11)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete április 20.

  A Szűzanya iránti szeretetet csak imádkozva tanulhatjuk meg. De mindenekelőtt való az öröm, amelyet megpróbáltunk szétárasztani az egész világon. Szeretve, ahogyan Jézus szeretett mindannyiunkat, ahogyan szerette Édesanyját és a mi Édesanyánkat, ahogyan bennünket szeretett és szegényeit. A Szűzanya az Egyház Anyja és Édesanyánk: tisztasága, szegénysége, engedelmessége. Próbáljátok teljes egészében befogadni a Szűzanyát életetekbe és otthonotokba.
  (2018-04-20 06:59:16)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete április 19.

  Ma az Egyházban és azon kívül látható sok-sok szenvedés kizárólag a rosszul értelmezett szabadságból és modernségből ered. Nem lehetünk szabadok, ha akaratunkat nem vagyunk képesek szabadon alárendelni Isten akaratának. Sokat beszélnek a párbeszéd szükségességéről, a személyes szabadságról, mintha csak ezek hiányoznának az engedelmes életből. Beszélnek arról, hogy milyen nagy szükség van a közösségi életre, de közösségi élet felelősség nélkül nem lehetséges. És ez automatikusan vezet az engedelmességhez.
  (2018-04-19 07:26:13)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete április 18.

  Íme a buzgóság jelei: - határtalan és féktelen munkakedv; - minden alkalom megragadása a lelki segítségnyújtáshoz; - az Ige állandó, szakadatlan tanítása; - minden egyes léleknek a legmagasabb értékkel való felruházása, hiszen Üdvözítőnk azt állította: „Az Evangélium a szegényeknek hirdettetik” (Mt 11,5).
  (2018-04-18 06:07:45)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete április 17.

  „Mindent elviselek abban, aki nekem erőt ad” (Fil 4,13). Az, amit Teréz anya mond, lehet, hogy nem mindig érdekel titeket. De Jézus mindig és mindenben szólhat hozzátok. Nincs magyarázat, meg kell róla győznötök magatokat. Így is, ilyen gyengén is? Belsőleg ilyen erőtlenül? Igen, mert megszabadulhatok gyöngeségeimtől – az Ő segítségével.
  (2018-04-17 07:48:54)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete április 16.

  „Ha valaki szeret engem, megtartja tanításomat (Jn 14,23). „Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek benneteket (Jn 13,34). „Aki szeret engem, az megtartja tanításomat, és Atyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk és benne fogunk lakni.” (Jn 14,23) Szeretetteljes munkában, szeretve egymást, kegyelmet sugározunk és növekszünk, erősítjük az isteni szeretetet. Attól a pillanattól fogva, hogy Jézusban szeretjük egymást, úgy tudunk majd szeretni, ahogyan Ő, és általunk Ő jelenik majd meg minden személynek és az egész világnak. Ebből a kölcsönös szeretetből pedig az emberek fölismerik, hogy az Ő tanítványai vagyunk.
  (2018-04-16 06:07:48)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Köszönöm a köszöntést, átadom Tibinek :)
  (2018-04-15 09:56:48)
  Április 14.: NÉVNAP:)))
 • scilla: Isten éltesse Tiborjainkat! Vajon mi lehet Lijzi Tiborjával?
  (2018-04-14 12:46:57)
  Április 14.: NÉVNAP:)))
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete április 14.

  Nehéz nekünk megérteni Jézust, mert Ő Isten. Mária viszont egy közülünk: Mária szeretett, átadta magát egészen, kiüresítette magát. Isten sem töltheti meg azt, ami már teli van. Ki kell üresíteni magunkat ahhoz, hogy Isten betölthessen minket.
  (2018-04-14 06:55:54)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete április 13.

  Betlehemben „örömöt” hirdettek az angyalok. Jézus örömét még életében meg akarta osztani az apostolaival. „Az én örömöm legyen bennetek” (Jn 15,11). Az öröm volt az őskeresztények legelső szava. Hányszor ismétli Szent Pál is: „Örvendezzetek mindig az Úrban, ismétlem Nektek: örvendezzetek” (Fil 4,4). A keresztség hatalmas kegyelmére válaszul örömmel szolgáljátok az Egyházat. Az öröm nem vérmérséklet kérdése.
  (2018-04-13 06:24:53)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete április 12.

  Isten ajándékokkal halmozott el mindannyiunkat. Kérjünk a Szűzanyától egy utolsó ajándékot: tegye szívünket olyan szelíddé és alázatossá, mint amilyen Fiáé volt. Jézus tőle kapta Szívét, benne formálódott.
  (2018-04-12 07:08:06)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete április 11.

  A szegénység öröm: meg kell elégednetek azzal, amitek van, és azzal is, amitek nincsen. Sokan jönnek Kaluttába a Szeplőtelen Szív leprásokat gondozó kórházába, hogy dolgozzanak, és azt mondják: „Most nemcsak nézek, hanem látok is. Otthon csupán néztem, de nem láttam. Most, hogy hazamegyek meg fogom látni a szegényeket.
  (2018-04-11 06:38:19)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete április 10.

  Ma alaposan vizsgáljátok meg, mennyire vagytok tiszták. A tisztasággal nem tréfálhatunk. Vigyétek elmélkedéseteket Jézus elé. Nyissátok meg magatokat Jézus előtt. Ne járjatok magatokban – járjatok Jézussal együtt! Ajánljátok föl Neki magatokat egész életre szóló szeretettel.
  (2018-04-10 07:05:12)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete április 09.

  A családban rendszeresen kell imádkoznunk. Elegendő időt kell biztosítanunk az imádságra. Gyakran sietve, az utolsó pillanatban, minden összeszedettség nélkül imádkozunk. Remélem, és kérem Isten segítségét, hogy átszellemültebbé, csendesebbé, szeretetteljesebbé váljunk.
  (2018-04-09 06:30:49)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete április 08.

  Fiatalok, mélyen szeressétek és tiszteljétek az idősebbeket; idősebbek, mély szeretettel és tisztelettel övezzétek a fiatalabbakat, mert ők ugyanúgy Jézushoz tartoznak, mint ti. Ő mindannyiunkat kiválasztott magának, hogy világosságként ragyogjunk és szeretve szeressünk a világban. Ahhoz, hogy az Ő lámpásává váljunk, gyöngédnek, szeretetteljesnek, odaadónak, őszintének kell lennünk, egymás iránt. Ez a legegyszerűbb út. „Erről ismerik majd meg, hogy tanítványaim vagytok.” (Jn 13,35)
  (2018-04-08 09:42:01)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • pingvin12: @pampara:
  Köszönöm, majd megkeresem:)
  (2018-04-07 23:45:19)
  Magyar nyelv
 • pampara: @pampara: Még egy etimológiai szótár (ez jobb, ez lehet az alapja annak a másiknak, de ebben linkek is vannak egyik szótól a másikhoz):
  https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-etimologiai-szotar-F14D3/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJNVSI6IFsiTkZPX0xFWF9MZXhpa29ub2tfRjE0RDMiXX0sICJxdWVyeSI6ICJzemFiXHUwMGYzIn0
  (2018-04-07 22:01:19)
  Magyar nyelv
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete április 07.

  Jézus úgy kívánja, hogy szeressük egymást, ahogyan az Atya Őt szerette. Jól megértettük ezt? A szeretet helyett annyi durvaság van a világon, a kedvesség helyett annyi keserűség, a csend helyett annyi viszálykodás. Elfeledjük, hogy Isten épp a szív csendjében szólal meg, és a mi hangunk is szívünk teljességéből szól.
  (2018-04-07 06:40:12)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete április 06.

  Emlékezzetek rá: a tiszta szív meglátja Istent. Kérem az Urat, hogy mindnyájan emlékezzetek erre, és meggyőződéssel gyakoroljátok minden nap, hogy semmi se szakíthasson el benneteket Krisztus szeretetétől. Ez a meggyőződés bizonnyal nagy szentséghez vezet. És ha szentek lesztek, imává alakíthatjátok munkátokat. A szentség gyümölcse, hogy – bár a világban élünk – meg tudunk maradni szemlélődőnek.
  (2018-04-06 06:48:46)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete április 05.

  A feltámadott Krisztus legyen örömötök és békétek! Föltámadott Urunk öröme adjon nektek erőt a munkában! Ez legyen az Atyához vezető út, a világító Fény, az Élet Kenyere.
  (2018-04-05 07:07:24)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete április 04.

  Jézus nélkül életünk értelmetlen lenne, föl sem tudnánk fogni. Jézus életünk magyarázata. Szívünk békéje érdekében megpróbálunk többet beszélni Vele, és kevesebbet az emberekkel.
  (2018-04-04 07:01:44)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete április 03.

  A feltámadott Jézus örömtől sugárzik – kívánom nektek az Ő örömét! Áldozat nélkül nem lesz örömötök. Azért előzi meg a Nagypéntek a Húsvétot. A kölcsönös szeretet boldogság: „Onnan tudják majd, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást.” (Jn 13,35) Örömöt szeretnék szerezni felebarátomnak.
  (2018-04-03 08:29:18)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete április 02.

  Elmélkedjünk nagy odaadással Urunk szenvedésén és vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, hogy megláthassuk, mi okozta Jézus szenvedését! Ezen elmélkedtem ma reggel. Ki fogom javítani hibáimat, és hogy jobban részesülhessek Jézus szenvedésében, elégtételre szánt cselekedeteimet megkétszerezem. Szigorú ellenőre leszek szememnek. Csak tiszta gondolatokat fogadok szellemembe, nagy figyelemmel tartom meg a szív csendjét, hogy abban meghallhassam Isten erősítő szavait, és teljes szívemből erőt meríthessek, hogy megvigasztalhassam a szegények szenvedéseiben rejtőzködő Jézust.
  (2018-04-02 09:46:45)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: április 1., Húsvétvasárnap

  ApCsel 10,34a 37-43
  Keresztre feszítették, de harmadnap feltámasztotta Isten, és látható alakban megmutatta Őt

  Kol 3,1-4 vagy 1Kor 5,6b-8
  Krisztussal együtt ti is feltámadtatok

  Jn 20,1-9
  Látta mindezt és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból.

  *********************************************

  És fölzúgnak a hamuszín egek,
  hajnalfele a ravensbrücki fák.
  És megérzik a fényt a gyökerek
  És szél támad. És fölzeng a világ.

  Mert megölhették hitvány zsoldosok,
  és megszűnhetett dobogni szíve -
  Harmadnapra legyőzte a halált.
  Et resurrexit tertia die.

  (Pilinszky János: Harmadnapon)
  (2018-04-01 10:07:01)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete április 01.

  Vegyétek a fáradtságot, hogy állhatatosak legyetek az apró dolgokban! Ahhoz, hogy legyőzzük az ördögöt, a világot és a testet, szükséges a bűnbánat és az elégtétel. Így mondta Jézus. Krisztus szenvedése meg kell, hogy változtasson bennünket. Ez a változás Isten kegyelmének segítségével történik úgy, hogy igazán lemondunk saját énünkről. Tartós, nehéz áldozat kell ehhez. Ki kell magunkat üresíteni.
  (2018-04-01 10:02:46)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: március 31.
  Nagyszombat este, Húsvét vigíliája

  "Ne féljetek!
  Ti a keresztre feszített názáreti Jézust keresitek.
  Feltámadt, nincs itt!"

  *********************************************

  Ahogy a semmi kisimítja
  az agónia árkait,
  miként a vidék hófúvás után
  lecsillapul, hazatalál,
  valahogy úgy alakul, rendeződik
  fokról-fokra ember és Isten,
  pusztulás és születés párbeszéde.

  (Pilinszky János: Fokról fokra)
  (2018-03-31 06:13:51)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete március 31.

  Álljatok meg, időzzetek az Oltáriszentség előtt! Tűnődjetek rajta. És imádkozzatok. Hogyan tudta Isten ilyen kicsinnyé tenni magát, hogy két ujjal elérhetem vagy megtörhetem, és egy kisgyermek vagy egy haldokló is megkaphatja… Az Oltáriszentség minden képzeletet felülmúl…, mélységes hittel és szeretettel kell fogadnom. Jézus azért akarta ránk hagyni, hogy sohase feledjük el mindazt, amiért eljött és amit föltárt nekünk. Jézus ismerte az emberi természetet, tudta azt is, hogy „aki messze van tőlünk, szívünktől is távol van.” El tudjuk képzelni, milyen lenne az életünk Oltáriszentség nélkül?
  (2018-03-31 06:10:49)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: március 30., Nagypéntek

  Iz 52,13-53,12
  Ha odaadja életét engesztelő áldozatul:
  látni fogja utódait, hosszúra nyúlik élete
  és teljesül általa az Úr akarata.

  Zsid 4,14-16;5,7-9
  Műve befejeztével pedig örök üdvösséget szerzett azoknak,
  akik neki engedelmeskednek.

  Jn 18,1-19,42
  "Beteljesedett!"

  *********************************************

  Alvó szegek a jéghideg homokban.
  Plakátmagányban ázó éjjelek.
  Égve hagytad a folyosón a villanyt.
  Ma ontják véremet.
  (2018-03-30 06:28:02)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete március 30.

  A tisztaság két személy között valósul meg: Jézus és énközöttem. Mint egy csodálatos házasság, olyan a tisztaság.
  (2018-03-30 06:25:42)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: március 29., Nagycsütörtök

  Kiv 12,1-8.11-14
  Ez a nap legyen számotokra emléknap,
  és üljétek meg úgy, mint az Úr ünnepét.

  1Kor 11,23-26
  Amikor ugyanis e kenyeret eszitek és e kehelyből isztok,
  az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön.

  Jn 13,1-15
  "Ha nem moslak meg, nem lesz semmi közöd hozzám!"

  *********************************************

  Földre kuporodott az est,
  az árnyak a pőre porban poroszkáltak.
  A mosdótálat kezedbe vetted és középre tetted.

  Mint csata előtti csendben,
  ültünk körülötted, mind a tizenketten.
  Csak vágyaink szálltak szótalanul.

  Ó nem lehet, nem lehet az,
  hogy Te hajolj hozzánk a porba,
  szolgai módra, mint az öröklét egyszeri vándora rég,
  hisz az örök Ég mécsese most is csak Veled ég.

  Ó nem lehet, hogy lábamat Te mossad meg, s nem pedig én a Tiéd.
  Vagy kend meg fejem is olajjal, hát elfogadom −
  mert Tiéd az ország, a dicsőség, és tudom - a hatalom.


  Hát hadd hulljunk Előtted térdre Uram,
  ha talpunkat éri kezed, az áldott.
  Lényed titkait pergeti a szél,
  az egyszeri vándor, az örök zarándok.

  (Sebestény-Jáger Orsolya: A lábmosás)
  (2018-03-29 06:33:15)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete március 29.

  Ha nem vagyunk megelégedve közös sorsunkkal, derűs szellemmel nézzünk szembe minden veszéllyel. Legyünk készek minden áldozatra, vállaljunk el minden kemény munkát és fáradtságot. Forduljunk mindig előre, hogy olthassuk a végtelen Isten szomját, aki szeretetből hal meg értünk.
  (2018-03-29 06:30:08)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: március 28., Nagyszerda

  Iz 50,4-9a
  Nem álltam ellen és nem hátráltam meg.

  Mt 26,14-25
  Közel van az én időm; tanítványaimmal nálad
  költöm el a húsvéti vacsorát.

  *********************************************

  Mért áll mellette mint az árulás
  félt s gyűlölt példája Júdás?
  Neki is adott végső vacsorául
  testéből, véréből. Ismerte őt,
  s csak ennyit mondott a többi előtt:
  "Egyiktek ma elárul."
  Várta; s hogy rátört a fáklyás csoport:
  csókjára csókkal válaszolt.

  Elfogadta vagy kiszemelte
  az iszonyú szerepre?
  Árnyéka volt,
  min át nem léphetett,
  mert azt a végzetet,
  amit vállalt, csak általa
  tölthette be?
  S az áruló vak cselekedete:
  a szétszórt pénz, s hol Júdás ráng, a fa?!

  (Keresztury Dezső:
  Változatok az Ember Fiáról /részlet/)
  (2018-03-28 07:14:12)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete március 28.

  A beszélgetések tárgya gyakran az, aki nincs jelen. Lássátok meg azonban, Jézus mennyire együtt érzett Júdással, aki annyi szeretetet kapott Tőle, és mégis elárulta Mesterét. A Mester csendben maradt és nem fedte föl a titkot Júdás társai előtt. Jézus könnyűszerrel beszélhetett volna erről a többieknek – ahogyan mi gyakorta meg is tesszük –, és leleplezhette volna Júdás titkos szándékait és tetteit. Mégsem tette – inkább könyörületet és szeretetet tanúsított. Nem kárhoztatta őt, hanem „barátjának” nevezte.
  (2018-03-28 07:10:58)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: március 27., Nagykedd

  Iz 49,1-6
  A nemzetek világosságává teszlek,
  hogy üdvösségem eljusson a föld határáig.

  Jn 13,21-33.36-38
  Uram, miért ne követhetnélek most?
  Az életemet is odaadom érted.

  *********************************************

  A minap egy kutya jött be a szobába,
  Egyenesen hozzám.
  A térdemre tette szelíden
  Az első lábát.
  És fölnézett rám szelíden:
  "Nem lehetnél hűségesebb?
  Én mindvégig hűséges vagyok."
  Le kellett sütnöm a szememet
  És majdnem hangosan kimondtam
  A szentpéteri szót:
  "Menj ki tőlem Uram"
  De Te jobban tudod, mit gondolok.
  És nem mentél ki tőlem.

  (Sík Sándor: A Mindennevű /részlet/)

  (2018-03-27 07:21:50)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Bocsánat, az előző Teréz anya üzenete volt
  (2018-03-27 07:20:44)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: március 27.
  Sokszor az engedetlenség kicsiny bűneivel kezdődik a lélek zuhanása. A világ minden baja és bűne az ősengedetlenségből fakad. Így van ez velünk is: egyetlen engedetlenség elég ahhoz, hogy csőstül bajt hozzon az életünkbe. Meg kell értenünk, hogy az engedelmességben Isten van jelen, aki úgy hív minket, mint a Szűzanyát. Isten nem közvetlenül szólt Hozzá, hanem egy angyal által, és Mária megcselekedvén azt, amit az angyal mondott, engedelmeskedett Istennek. Hasonlóképp van ez velünk is: Isten nem közvetlenül jön el, hogy szóljon hozzánk: Ő mások által beszél, akik eszközök az Ő kezében. Nincs tehát értelme elrejtőzni, csalni. Nincs értelme a színlelésnek.
  (2018-03-27 07:10:06)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: március 26., Nagyhétfő

  Iz 42,1-7
  Nem kiált majd, nem emeli föl a hangját, és szava sem
  hallatszik az utcákon. A megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki.

  Jn 12,1-11
  Hagyd békén őt, hiszen temetésem napjára teszi.


  *********************************************

  Jézus, fogadd el a harminc ezüstöt.
  Ha Te nem teszed, más majd elteszi,
  Valaki, a tanítványok közül.
  Hívni sem kell, jönni fog magától,
  Tettét szépen meg is indokolja.
  Ahogy surran – hallod lépteit?
  Nem számít, hogy Veled nyúlt a tálba,
  Elárul, ha megcsókolja arcod.
  ...
  Ma hétfő van. Tegnap volt vasárnap.
  Ne tévesszenek meg a pálmaágak.
  Ki tegnap dicsért, holnap megtagad,
  Zöld ág helyett majd követ ragad.
  A meggyőződés propaganda csak,
  Egy szó kell, hogy megváltozzanak.
  Ez vagyonát, az állását félti,
  S már Kajafás bölcsességét dicséri.
  S hogy igazolja végül önmagát
  Átkozódva, dühvel törne Rád.
  Mert a tömeg olyan, mint a gyermek
  Kit cukorral s pofonnal vezetnek.
  Pásztor lennél, s báránya Istennek?
  Leszel, kit a pusztába kivernek.
  Kajafás ma kedvedet kereste,
  És vacsorára vár csütörtök este.
  Kérését vedd megtiszteltetésnek,
  Ne mulaszd el hívását, kérve kérlek.
  Kettesben majd megbeszélhetnétek
  Mi a megváltás, mi az ember-vétek.
  Fehér asztalnál tisztázhattok mindent –
  Szolgáld őt, és így szolgáld az Istent.
  Ihatsz bort, békétek áldomását –
  Arasd le a dicsőség kalászát.
  Ő hatalmas, kérhetsz tőle bármit –
  Vagy keresztet viszel a halálig.

  (Kozma László: Hétfő /részlet/)
  (2018-03-26 06:41:21)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete március 26.

  Ebben a hónapban gyakran ismételjük majd az imádságot: „Az egész világon bemutatott minden Szentmisével egységben fölajánlom Neked szívemet. Tartsd meg olyan szelídnek és alázatosnak, mint a Tiéd.” Ha hosszan elidőzünk a csendben, könnyen fakad majd föl az imádság, a forró imádság. Ha szívünk nem merül el a csendben, imaéletünk nagyon nagy kárt szenved, mert – amint tudjátok – Isten csak a szív csendjében szólal meg.
  (2018-03-26 06:35:49)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: március 25., Virágvasárnapja

  Iz 50,4-7
  Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik gyaláztak és
  leköpdöstek. Isten, az Úr megsegít, ezért nem vallok
  szégyent.

  Fil 2,6-11
  Megalázta Önmagát, és engedelmes lett a halálig,
  mégpedig a kereszthalálig.

  Mk 14,1-15,47
  Ne az ünnepen, nehogy zavargás támadjon a nép között!

  *********************************************

  Istenem.
  Az az alkony.
  A földbe döngölt örökzöldek.
  A már üres úton horpadt pléhdobozok zörögnek.
  Hasadt nejlonzacskók a bokrokon fennakadva.
  Köpésbe ragadt csikkek a taposott fűben.
  Istenem.
  Ez a piszkos alkony
  a hamis csillogású nappal után –
  Mert semmi sem volt a híg fényben valódi:
  sem a csődület, sem az ujjongás,
  sem az integető pálmaágak
  sem a fejhangon intonált hozsanna.
  Egy álságos jelenet mozgatott bábjai voltunk.
  Nem itt dőlt el a sorsunk.
  Istenem.
  Alkony van.
  Kivérzett eufória.
  A tömeg berekedt.
  Vedel, zabál:
  Vacsorál.
  A Tévé elé ül.
  Új üvöltésre készül.
  A "feszítsd meg" élvezetesebb.
  A kereszthalál érdekesebb.
  Istenem.
  A nagypéntek a valóság.
  Nem csap be engem.
  A virágvasárnap illúzióját
  engedd elfelednem.

  (Jókai Anna: Ima – virágvasárnap alkonyán)
  (2018-03-25 09:45:09)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete március 25.

  „Üdvözlégy kegyelemmel teljes, az Úr Veled van” (Lk 1,28). Amikor a Szűzanya meghallotta az angyalt, felkavarta a megszólítás. Arra gondolt, miféle üdvözlet lehet ez. Bár minden bűntől mentes és tökéletes volt, Mária mégis zavarba jött és csodálkozott. A Szűzanya nem szobor volt, emberi érzelmek nélkül, hanem olyan, mint te vagy én. És az angyal azt mondta: „Ne félj, Mária, Istennél semmi sem lehetetlen…” és azt is:”Jézusnak fogod hívni.” És Mária válaszolt: „Íme, az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a Te igéd szerint” (vö. LK 1,26-38).
  (2018-03-25 09:40:51)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: március 24., szombat

  Ez 37,21-28
  Köztük lesz hajlékom, és én az ő Istenük leszek,
  ők meg az én népem lesznek.

  Jn 11,45-57
  Ti nem tudtok semmit. Gondoljátok csak meg:
  Jobb, ha egy ember hal meg a népért, minthogy
  az egész nemzet elpusztuljon!

  *********************************************

  Langyos az éj:
  A szemeket lefogta a mindennapi mákony,
  Alszanak emberek és állatok,
  A bombázók is alszanak a vérző Ázsiákon.

  Most van a perc,
  Amikor zúgni kezdenek a lombok,
  Mikor a fák, a szelíd óriások,
  A földön átveszik az őrséget, a gondot,

  Gesztenyefák,
  A férfiúi tölgy, a pátriárka hárs, a holdezüst olajfa
  Mind egy ütemre bókol s egybeolvad
  Egy ünnepélyes, orgonás morajba.

  Pórusaik
  Irgalmas ajka ereikbe issza
  Az emberi lehellet mérgeit
  S szűz oxigénül párologja vissza.

  Virradatig
  Hadd aludjon az élet, hadd érjenek a sorsok,
  Virrasszanak a fák, nőjenek a gyümölcsök,
  A bölcsők és nyoszolyák és koporsók.

  Csobog a szél,
  A csend hullámain az égi mély beszélget:
  A csendben ülnek el a sorsok,
  És az illatban múlnak el a mérgek.

  Langyos az éj.
  Holt fügefák ilyenkor leveleznek,
  Ilyenkor a tövisek hegye tompul
  És ölelésre nyúlnak a keresztek.

  (Sík Sándor: A fák, a szelíd óriások)
  (2018-03-24 07:24:47)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete március 24.

  Hányszor mondjuk: „Szerettem volna nem is látni azt a dolgot…” Mégis, milyen keveset teszünk azért, hogy ellenálljunk a vágynak, amely mindent látni akar. Pedig a lélek és a szív csendje nagyon fontos. A Szűzanya Jézus „szavait mind megőrizte szívében” (Lk 2,51). Ez a csend vitte Őt közelebb a titokhoz. Nem kellett semmit megbánnia. Isten úgy akarja, hogy mi is így viselkedjünk, és legyünk meggyőződve arról, hogy szükséges a csend.
  (2018-03-24 06:54:03)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: március 23., péntek

  Jer 20,10-13
  De az Úr, mint hős harcos, mellettem áll.

  Jn 10,31-42
  Higgyetek a tetteknek, hogy végre lássátok és
  elismerjétek: az Atya énbennem van és én az Atyában.

  *********************************************

  Mi törjük el, repesztjük ketté,
  mi egyedül és mi magunk
  azt, ami egy és oszthatatlan.

  Utána azután
  Egy hosszú-hosszú életen keresztül
  Próbáljuk vakon, süketen, hiába
  Összefércelni a világ
  Makulátlan és eredendő szövetét.

  (Pilinszky János)

  (2018-03-23 06:24:49)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete március 23.

  Ahhoz, hogy megvalósítsuk magunkat, alázatra van szükségünk és imára. A szellem hűsége, a teljes önátadás, a szerelmetes bizalom, a kölcsönös szeretet és a szent boldogság által növekedünk a szentségben.
  (2018-03-23 06:23:11)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: március 22., csütörtök

  Ter 17,3-9
  Szövetséget kötök veled nemzedékről nemzedékre és
  utódaiddal is örök szövetséget, hogy Istene legyek
  neked és utódaidnak

  Jn 8,51-59
  Aki tanításomat megtartja, nem hal meg örökre.

  *********************************************

  Milyen feketék az éjszakák,
  és milyen fekete az űr, meg a halál.
  Hogy a halál is milyen fekete,
  pedig hát a semmi még csak nem is fekete.

  És nézd a virágok milyen színesek,
  és milyen színesek a nappalok, meg az emberek.
  Az emberek is nézd milyen színesek
  pedig hát a boldogságnak nincs színe

  A születés meg milyen fehér,
  és milyen fehér a fény, meg a húsvét.
  Látod a húsvét is milyen fehér,
  pedig hát Isten nem fehér.

  (Sajgó Szabolcs: Milyen is)
  (2018-03-22 06:37:11)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete március 22.

  Sokat beszélünk a szegényekről – de vajon eleget beszélünk-e a szegényekkel?
  (2018-03-22 06:34:20)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: március 21., szerda
  Szent Benedek ünnepe

  Dán 3,14-20.91-92.95
  Kockára tették életüket, hogy az igaz Istenen kívül
  ne kelljen más istent imádniuk és szolgálniuk!

  Jn 8,31-42
  Ha megmaradtok tanításomban, akkor lesztek igazán
  tanítványaim: megismeritek az igazságot, és az igazság
  majd szabaddá tesz benneteket.

  *********************************************

  "Ki az az ember, aki életet óhajt és jó napokat kíván
  látni?" Ha ennek hallatára azt feleled: "Én", akkor Isten ezt mondja neked: Ha igazi és örök életet akarsz, "tiltsd el a nyelvedet a gonosztól, és ajkad ne szóljon
  csalárdságot, fordulj el a gonosztól és tedd a jót!
  Keresd a békét és járj utána!" (Zsolt 33, 14-15).
  Ha ezt megteszitek, szemem rajtatok lesz, és fülem
  meghallja könyörgéseteket. És még mielőtt segítségül
  hívnátok, azt mondom nektek:
  "Íme, itt vagyok" (Zsolt 33, 16).

  Mi lehetne édesebb számunkra, szeretett testvéreim,
  az Úrnak e minket hívó szavánál? Íme, így mutatja meg
  jóságosan az Úr az élet útját.

  (Szent Benedek Regulájából, Prológus 15-20)
  (2018-03-21 06:24:11)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: Teréz anya üzenete március 21.

  E nagyvilágon Jézust oly kevésé szeretik: nincs számára hely; ma éppúgy nincs, mit akkor. Lássátok meg Őt az Oltáriszentségben. Szögezzétek a fényre tekinteteteket, szíveteket közelítsétek Isten Szívéhez. Kérjétek Tőle a kegyelmet, hogy szerethessetek, és hogy legyen bátorságotok szolgálni Őt.
  (2018-03-21 06:21:29)
  Szentbeszédek (és hasonlók)
 • delfinkaja: március 20., kedd

  Szám 21,4-9
  Akit marás ért és rátekint, az életben marad.

  Jn 8,21-30
  Ha majd felemelitek (a kereszten) az Emberfiát,
  akkor megtudjátok, hogy én vagyok, és hogy semmit nem
  teszek önmagamtól, hanem azt hirdetem, amit Atyámtól
  tanultam.

  *********************************************

  Ajándék

  Mint a kisgyerek, ki az ajándékhoz csak közelít
  Nem merjük kibontani, Uram, az örömeid.
  Bár nyúlnánk utána, feltekintünk az égre:
  Krisztus feltámadása – egészen az enyém-e?

  (Kozma László: Szentháromság – Jézus Krisztus)
  (2018-03-20 06:40:32)
  Szentbeszédek (és hasonlók)

Április 23., hétfő

A bejegyzés csak a tagok számára látható!

Április 22., vasárnap

A bejegyzés csak a tagok számára látható!

Április 21., szombat

A bejegyzés csak a tagok számára látható!

Április 20., péntek

A bejegyzés csak a tagok számára látható!

Április 19., csütörtök

A bejegyzés csak a tagok számára látható!

... jókedvet, bőséget !

A bejegyzés csak a tagok számára látható!

Április 18., szerda

A bejegyzés csak a tagok számára látható!

ibanez igazából Andrea:)

A bejegyzés csak a tagok számára látható!

Április 17., kedd

A bejegyzés csak a tagok számára látható!

Szent Bernadette hálaimája

BernadetteSoubirousKöszönöm Neked Istenem, hogy apa és anya olyan szegények voltak, hogy a házunk (a malom) összeomlóban volt, és hogy mi olyan koszos bárányok voltunk. Köszönöm, hogy olyan haszontalan kenyérpusztító voltam, hogy csak a gyerekeket tudtam pucolni és a bárányokat őrizni. Köszönöm neked Istenem az államügyészt, a kornisszáriust, a csendőröket és Peyramale plébános kemény szavait.

Mária, Miasszonyunk, azokért a napokért, amelyeken eljöttél (és azokért is, amelyeken nem jöttél), majd csak az égben fogok tudni eléggé köszönetet mondani.
Köszönöm neked, hogy sohasem tudtam megtanulni a helyesírást, hogy nem volt emlékező tehetségem a könyvek számára, köszönöm a tudatlanságomat és a butaságomat.
Jézus! Köszönöm, hogy anyám tőlem messze távol halt meg, és azt a fájdalmat, amit éreztem, amikor apám Marie Bernard nővérnek szólított, ahelyett, hogy kitárta volna karját kis Bernadettjének.
Köszönöm, hogy ilyen túlságosan puha, érző szívet adtál, és halmoztál bánattal.
Köszönöm, hogy Josephina anya kijelentette, hogy semmire sem tudnak használni.
Köszönöm az újoncmesternő élcelődéseit, kemény hangját, igazságtalanságait, gúnyolódásait és a megaláztatások kenyerét.
Köszönöm, hogy én voltam az, akiről Marietheresie anya azt mondta: „Maga mindig csak butaságokat csinál.”
Köszönöm neked, hogy én voltam a figyelmeztetésekre kiválasztott, akiről nővéreim azt mondták: „Milyen szerencse, hogy nem én vagyok Bernadette.”
Köszönöm neked Istenem ezt a szánalmas testet, amit nekem adtál, az égető, párolgó betegséget, rothadó húsomat, betegségtől megtámadt csontjaimat, izzadásaimat, lázamat, a tompa és szúró fájdalmat.
És köszönöm ezt a szívet, amit adtál, a pusztaságot, a belső szárazságot, az éjszakát és a villámokat, a hallgatásodat és a mennydörgésedet, mindent. Hálát adok Neked ÉRTED, akár távol voltál, akár jelen voltál...

Április 16., hétfő

A bejegyzés csak a tagok számára látható!

Április 15., vasárnap

A bejegyzés csak a tagok számára látható!

Április 14.: NÉVNAP:)))

TIBORJAINKNAK

szeretettel:

Kapcsolódó kép

 

Boldogságot, jókedvet, Isten áldásával!

Április 14., szombat

A bejegyzés csak a tagok számára látható!

Április 14.: SZÜLETÉSNAP!!!

A bejegyzés csak a tagok számára látható!